Alan Farrell (Fine Gael)
candidate Dáil election

year of birth
-
professional qualification
-
occupation
Councillor
residence (town, city, district)
-
constituency
Dublin North ,
1st preference votes: 5.310, 10,8%, elected
Landeslistenplatz
-
facebook profile
open profile
twitter profile
AlanFarrell
Questions to Alan Farrell
select question and answers by category
send me a mail to this email address, as soon as the answer arrives


Bitte loggen Sie sich hier ein.
Issue democracy and civil rights
06.02.2011
By:

Please let me know what your party will do for me, my children and grandchildren to fix this country on two points:

1. Put in place a political and government system suitable in size and cost for a democracy of 4.5 million people benchmarked against other small democracies such as Finland, Denmark and New Zealand.

2. Get rid of the massive private bank debts which I and other taxpayers have been made responsible for.

I can accept paying higher taxes to pay off Irish sovereign debt and for efficient public services, but not to pay off private bank debts or for ridiculous pay and pensions to current and retired politicians and senior public sector employees.

There has been no answer submitted, so far. In order to be informed as soon as an answer is published, please enter your email address using the notify link underneeth.
X
notify as soon as answer is published
Issue education
12.02.2011
By:

A chara,

Cén chaoi ina bhfuil tú? Tá mise i mo chonaí sa dáilcheantar ina bhfuil tusa ag seasamh. Is duine óg mé, is vóta mé agus is Gaeilgeoir brodúil mé. Táimse an-buartha faoin bpolasaí atá ar bun ag Fine Gael maidir leis an nGaeilge sa chúrsa Ardteiste. Tá Enda Kenny ag iarraidh fáil réidh leis an nGaeilge mar abhár éigeantach mar cheapann sé go réiteóidh é seo fadhb na Gaeilge sa chóras oideachais. Ach i ndáiríre, is polasaí leisciúil, sotalach atá ann a chaitheann anuas ar ár teanga agus ar Ghaeilgeoirí na tíre. Ní bhaineann an fhadhb leis an riachtanachas, baineann an fhadhb leis an gcaoi ina múintear an teanga agus leis an gcuraclam. Níl ciall ar bith sa pholasaí seo, ní dhéanfaidh sé ach dochar do-chúlaithe dár dteanga.

Má thoghtar thú, an dtacóidh tú leis an nGaeilge a choinneáil mar chroí-abhár don Ardteist?

Is mise,
Ní Fhearghail

note of the editor: please use google translatefor translation.

There has been no answer submitted, so far. In order to be informed as soon as an answer is published, please enter your email address using the notify link underneeth.
X
notify as soon as answer is published
Issue education
16.02.2011
By:
de

Hi Alan,

Tá súil agam go bhfuil tú go maith.

I live in Westbrook Lawn in Balbriggan and would like to get your opinion on the questions below when you have a chance. There is no need for a long answer - Yes or no will do.
Táim i mo chónaí i bPlásóg na hIarghlaise, Baile Brigín agus ba mhaith liom do thuairim a fháil ar na ceisteanna thíos. Níl aon ghá le freagra fada, is leor Sea nó ní hea leo!

I hope to see you later at the meeting in Balbriggan.
Tá súil agam tú a fheiceáil níos déanaí ag an gcruinniú poiblí i mBaile Brigín.

Beimid ag caint,Má thoghtar tú,
• An dtacóidh tú Gaelcholáiste nua a chur ar bun i mBaile Brigín ag oscailt mí Meán Fómhair seo chugainn don 450 duine atá ar liosta cláraithe an choiste áitiúil (tá suíomh oiriúnach i mBaile Brigín ag an roinn Oideachais cheana féin)?
• An dtacóidh tú leis an nGaeilge a choinneáil mar chroí-ábhar don Ardteist a dhéanfaidh gach mac léinn staidéar uirthi?
• An dtacóidh tú le cur i bhfeidhm Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030 ina hiomláine?

If you are elected,
1. Will you support the establishment of a Gaelcholáiste in Balbriggan starting September 2011 catering for the 450 students registered on the local establishment committee (the Department of Education have a suitable site for a secondary school in Balbriggan already)?
2. Will you support maintaining Irish as a core Leaving Certificate subject that all students study?
3. Will you support the full implementation of the 20 Year Strategy for the Irish Language 2010 – 2030?

There has been no answer submitted, so far. In order to be informed as soon as an answer is published, please enter your email address using the notify link underneeth.
X
notify as soon as answer is published
Your question to Alan Farrell
The question-submitting tool has already been disabled.