Nick Killian (Fianna Fáil)
candidate Dáil election

year of birth
-
professional qualification
-
occupation
-
residence (town, city, district)
-
constituency
Meath East ,
1st preference votes: 2.669, 6,2%
Landeslistenplatz
-
(...) I fully concur with the views expressed in your e-mail. I disagree completely with Enda Kenny´s proposal to abolish Irish as a compulsory Leaving Cert subject. If he proceeds with this it will do irreparable damage to the status of Irish and to the promotion of the Irish language itself. (...)
 
facebook profile
open profile
Questions to Nick Killian
select question and answers by category
send me a mail to this email address, as soon as the answer arrives


Bitte loggen Sie sich hier ein.
Issue education
11.02.2011
By:

A chara,

Cén chaoi ina bhfuil tú? Tá mise i mo chonaí sa dáilcheantar ina bhfuil tusa ag seasamh. Is duine óg mé, is vóta mé agus is Gaeilgeoir brodúil mé. Táimse an-buartha faoin bpolasaí atá ar bun ag Fine Gael maidir leis an nGaeilge sa chúrsa Ardteiste. Tá Enda Kenny ag iarraidh fáil réidh leis an nGaeilge mar abhár éigeantach mar cheapann sé go réiteóidh é seo fadhb na Gaeilge sa chóras oideachais. Ach i ndáiríre, is polasaí leisciúil, sotalach atá ann a chaitheann anuas ar ár teanga agus ar Ghaeilgeoirí na tíre. Ní bhaineann an fhadhb leis an riachtanachas, baineann an fhadhb leis an gcaoi ina múintear an teanga agus leis an gcuraclam. Níl ciall ar bith sa pholasaí seo, ní dhéanfaidh sé ach dochar do-chúlaithe dár dteanga.

Má thoghtar thú, an dtacóidh tú leis an nGaeilge a choinneáil mar chroí-abhár don Ardteist?

Is mise,
A chara,

I live in your constituency. I am a young person, I am proud Irish speaker and I am a vote. I am, along with many others, very concerned about Fine Gael´s policy regarding Irish in the Leaving Certificate syllablus. Enda Kenny has released his plans to remove Irish as a compulsory subject from the Leaving Cert, a plan which he seems to think will solve the Irish language problem in the education system. But in all seriousness, when the policy is considered properly, it is a hugely arrogant concept that insults our language and its speakers. The problem lies not with the fact that Irish is a compulsory subject but in its teaching and curriculum. This policy makes absolutley no sense and if implemented, will do irreversable damage to our language.

If you are elected, will you support keeping Irish as a core Leaving Certificate subject?

Is mise,
answer sent by Nick Killian
none yetrecommendations
16.02.2011
Nick Killian
A , a chara,

Tagaim go huile is go hiomlán leis na tuairimí atá curtha in iúl agat i do ríomhphoist. Ní aontáim in aon chur le polasaí Enda Kenny i leith na Gaeilge. Má chuirtear deireadh leis an nGaeigle mar ábhair éigeanteach don Ardteist déanfaith sé dochar marfach do stádas na Gaeilge sa phobal agus don Ghaeilge féin mar theanga labhartha. D´fhreastail mé féin ar scoil lán Ghaelach agus táim an-bháúil don ghaeilge. Má thogthar mé déanfaidh mé mo mhíle dícheall chun an ghaeilge a choinneáil mar ábhair éigeantach san Ardtesist. Ba mhór agam do vóta san olltoghchán seo.

Mise le meas,

Nick KillianA , a chara,

I fully concur with the views expressed in your e-mail. I disagree completely with Enda Kenny´s proposal to abolish Irish as a compulsory Leaving Cert subject. If he proceeds with this it will do irreparable damage to the status of Irish and to the promotion of the Irish language itself. I myself attended an all Irish school and am totally supportive of the language. If elected I will endeavour to do my upmost to retain Irish as a compulsory subject for the Leaving Cert and I would greatly appreciate your vote in the forth coming General Election.

Mise le meas,

Nick Killian
X
flag answer as interesting
Your question to Nick Killian
The question-submitting tool has already been disabled.