Question to: Nessa Childers
Issue: Culture
 
27.05.2009
Question sent by
Nic

An aontaíonn tú gur chóir logainmneacha as Gaeilge amháin a bhaistiú ar eastáit tithíochta nua sa cheantar agus gur chóir coiste logainmneacha áitiúil a chur ar bun i bpáirt leis na húdaráis áitiúla, An Post, saineolaithe agus an pobal ginearálta, chun rogha ainmneacha Gaeilge a sholáthair d´fhorbróirí i gcás gach eastát nua sa cheantar?

Má thoghtar tú, an oibreoidh tú leis na húdarais áítiúla agus le pobal an cheantair chun a chinntiú go bhfuil an Ghaeilge ar chomhmhéid leis an mBéarla ar chomharthaí dátheangacha sa bhaile agus sa cheantar máguaird?

Má thoghtar tú, an gcabhróidh tú le suíomh agus áiseanna sásúla a chinntiú don Ghaelscoil áitiúil?An dtacaíonn tú leis na héilimh náisiúnta eile ar son na Gaeilge?
 
Reply from
Nessa Childers

bisher noch keine
 
Source: http://www.candidatewatch.ie/nessa_childers-30374-22154.html